Kursus

Sort By:
Terbaru
Tajwid
45 minit
MYR75 MYR55
Tarian buang bermaksud matikan huruf ta marbutah seperti huruf ha manakala huruf muqataah adalah huruf ringkas yang terdapat diawal surah, hanya Al...
Biasa
3 Kuliah
45 minit
Tajwid
45 minit
MYR120 MYR90
Video ini menerangkan tentang waqaf/berhenti apabila berjumpa dengan huruf-huruf tertentu
Biasa
3 Kuliah
45 minit
Tajwid
45 minit
MYR90 MYR70
Dalam video kali ini ustaz akan terangkan tentang cara untuk waqaf/berhenti dengan menggunakan tarian-tarian diatas.
3 Kuliah
45 minit
Tajwid
45 minit
MYR120 MYR90
Eh kenapa virus alif, apa kena mengena dengan tajwid? Ini lah uniknya kaedah Haraki.
Sederhana
4 Kuliah
45 minit
Tajwid
50 minit
MYR90 MYR70
Kenapa kena dengung? Nak dengung berapa harakat? Bila jumpa apa perlu dengung?
Biasa
5 Kuliah
50 minit
Tajwid
45 minit
MYR90
Anda akan belajar panjang 1 harakat, 2 harakat atau lebih dengan tarian,nyanyian & pergerakan, tidak perlu lagi ingat tentang hukum tajwid
Biasa
4 Kuliah
45 minit
Huruf Bersambung
30 minit
Percuma
Origami adalah latihan huruf konsonan/hijaiyah untuk menguji kecekapan & ingatan anda selepas belajar kesemua dari kursus 1 hingga 4.
Biasa
2 Kuliah
30 minit
Huruf Hijaiyah
60 minit
MYR90
Setiap huruf mempunyai pergerakan dan nyanyian untuk memudahkan anda mengingati tanpa perlu menghafal. Pergerakan akan mempercepat proses pembelajaran
Biasa
5 Kuliah
60 minit
Huruf Hijaiyah
60 minit
MYR80
Video ini menerangkan tentang pembelajaran huruf yang selalu pelajar sering keliru dalam pembacaan AlQuran iaitu huruf kepala tajam yang melibatkan...
Biasa
4 Kuliah
60 minit