Kursus Penuh KOHUZ

KOHUZ adalah kelas online haraki Ustaz Zakaria dimana anda kini boleh belajar al-Quran kaedah haraki secara online di hujung jari anda. Pembelajaran KOHUZ meliputi dari pengenalan huruf hijayyah sehingga ke pembelajaran tajwid. Matlamat utama kelas online haraki Ustaz Zakaria adalah memudahkan pelajar membaca al-Quran secara bertajwid menggunakan kaedah Haraki.

Kaedah Haraki adalah kaedah pembelajaran al-Quran dalam masa yang cepat, mudah dan santai oleh  Hj. Zakaria Nasirudin, mantan pensyarah di Institut Perguruan Guru Kampus Ipoh. Kaedah ini merupakan hasil penyelidikan dan pemerhatian terhadap beberapa kaedah belajar asas membaca Al-Quran dan perbincangan telah dibuat bersama guru-guru al-Quran yang berpengalaman.

Pengajaran dan pembelajaran al-Quran menggunakan kaedah Haraki menjadikan suasana dan pembelajaran menjadi aktif (active learning) dan secara tidak langsung membolehkan pelajar membaca al-Quran dengan bertajwid.

Kaedah ini telah berjaya memenangi beberapa Anugerah Emas dalam Pertandingan Inovasi Peringkat IPGM, Negeri dan Antarabangsa. Pada 23 May 2015 Hj Zakaria telah terpilih sebagai Finalis Anugerah Inovasi Negara 2015 dan telah memenangi Anugerah Emas di International Invention, Innovation & Technology Exhibition (iTEX 2015)

Apa yang akan anda peroleh dari KOHUZ ?

  • Membetulkan tanggapan bahawa membaca al-Quran itu sukar
  • Bersemangat untuk belajar al-Quran

Siapa yang boleh belajar KOHUZ?

  • Terbuka kepada sesiapa sahaja yang mahu belajar al-Quran
  • Tiada had umur
  • Yang sibuk dengan kerja sehingga tiada masa untuk belajar mengaji
  • Jarak yang jauh untuk hadir ke kelas
  • Masih “merangkak-rangkak” dalam membaca al-Quran
  • Malu sebab dah berumur tetapi masih tidak tahu membaca al-Quran

Pengenalan

1
Persiapan sebelum belajar
10 Minit

Pada video permulaan ini Ustaz Zakaria akan menerangkan tentang persediaan awal untuk belajar seperti pemilihan tempat yang sesuai untuk belajar, badan kena segar, ada masa, sabar dan akhir sekali belajar dengan seronok.

2
Objektif belajar
10 Minit

Objektif belajar Al-Quran adalah untuk membaca Al-Quran secara bertajwid, selain itu ia juga dapat membentuk akhlak yang baik,mencari ketenangan, tingkatkan ilmu pengetahuan dan juga sebagai pedoman hidup.

3
Syarat belajar
11 Minit

6 syarat utama untuk menjadi pelajar iaitu mempunyai kecerdikan, keinginan, kesabaran, perbelanjaan, guru dan tempoh masa belajar.

4
Panduan belajar KOHUZ
10

Vokal

1
Huruf Vokal
12 minit

Vokal dalam Al-Quran adalah a i u dan tambah huruf n (tanwin). Peranan vokal adalah untuk kira suku kata di dalam ayat Al-Quran.

Huruf Hijaiyah/Konsonan

1
Titik Dimanakah Engkau Bahagian : 1
10 minit

Titik dimanakah engkau bahagian 1 melibatkan 4 huruf iaitu huruf ب ت ن ي . Setiap huruf ini ada penceritaan & pergerakan untuk memudahkan anda memahami tanpa perlu menghafal.

2
Titik Dimanakah Engkau Bahagian : 2
12 minit

Titik dimanakah engkau bahagian 2 melibatkan 3 huruf berikutnya iaitu huruf س ش ث . Setiap huruf ini ada penceritaan & pergerakan untuk memudahkan anda memahami tanpa perlu menghafal.

3
Tajam
12 minit
Ustaz Zakaria akan menerangkan huruf hijaiyah yang diberi nama huruf tajam. Ia melibatkan 3 huruf iaitu huruf ﺝ ح خ . Setiap huruf ini ada penceritaan & pergerakan untuk memudahkan anda memahami tanpa perlu menghafal.
4
Kepala
14 minit

Ustaz Zakaria akan menerangkan huruf hijaiyah yang diberi nama huruf kepala. Ia melibatkan 2 huruf iaitu huruf ﻉ غ . Setiap huruf ini ada penceritaan & pergerakan untuk memudahkan anda memahami tanpa perlu menghafal.

5
Doraemon Tidur Bahagian : 1
14 minit

Doraemon tidur bahagian 1 menceritakan tentang huruf ص ض . Setiap huruf ini ada penceritaan & pergerakan untuk memudahkan anda memahami tanpa perlu menghafal.

6
Doraemon Tidur Bahagian : 2
11 minit

Doraemon tidur bahagian 2 ini melibatkan huruf ط ظ yang mana setiap huruf ini ada penceritaan & pergerakan untuk memudahkan anda memahami tanpa perlu menghafal.

7
Mata Harimau
8 minit

Mata harimau ini melibatkan dua huruf hijaiyah iaitu huruf م ه (Mim & Ha). Setiap huruf ini ada penceritaan & pergerakan untuk memudahkan anda memahami tanpa perlu menghafal.

8
Dagu Zirafah
11 minit

Dagu zirafah melibatkan 5 huruf hijaiyah iaitu د ذ ر ز و . Setiap huruf ini ada penceritaan & pergerakan untuk memudahkan anda memahami tanpa perlu menghafal.

9
Filem Bertelur
10 minit

Filem bertelur ini melibatkan huruf ف ق . Setiap huruf ini ada penceritaan & pergerakan untuk memudahkan anda memahami tanpa perlu menghafal.

10
Ka..iL
9 minit

Video ini menerangkan tentang huruf hijaiyah yang diberi nama KaiL. Ia melibatkan huruf ک dan  ل . Setiap huruf ini ada penceritaan & pergerakan untuk memudahkan anda memahami tanpa perlu menghafal.

11
Pakcik Hamzah Bisu
10 minit

Pakcik Hamzah bisu adalah tentang huruf hamzah. Disebut bisu kerana tiada bunyi dan huruf (vokal dan konsonan)

Origami & Huruf Bersambung

1
Origami
11 minit

Origami adalah latihan huruf hijaiyah tunggal.Uji kefahaman anda setelah belajar kesemua huruf konsonan dengan membuat origami.

2
ATeR
11 minit

ATeR adalah singkatan "Awal Tengah akhiR" yang merangkumi huruf hijaiyah bersambung.

Tajwid

1
Kisah Kematian
12 minit

Kisah kematian ini adalah tentang simbol mati/sukun.

2
Ketuk pipi
11 minit

Ketuk pipi dilakukan apabila tiada huruf ا و ي , ada mati (sukun) dan apabila ada tanwin. Ia dibaca pendek (1 harakat).

3
Buka Pintu
10 minit

Dibaca 2 harakat apabila bertemu huruf Alif Wau atau Ya yang tiada sebarang simbol diatasnya atau bertemu huruf Alif Wau Ya kecil.

4
Cacing
10 minit

Bila berjumpa tanda seperti cacing (~) di atas huruf Alif Wau Ya maka hendaklah dibaca panjang lebih daripada 2 harakat samaada 4/5/6 harakat.

5
Genggam
11 minit

Ustaz Zakaria akan menerangkan tentang tarian genggam. Ia dilakukan apabila berjumpa dengan syaddah/sabdu yang terletak di atas huruf selain Mim/nun. Bacaan ditekankan pda huruf yang terdapat sebelum syaddah.

6
Genggam dan goncang
10 minit

Genggam & goncang dilakukan apabila berjumpa dengan huruf Nun/mim yang mempunyai syaddah/sabdu. Bacaan mestilah ditekan dan wajib didengungkan (mengeluarkan bunyi melalui hidung) dalam tempoh 2 harakat.

7
Silang Bahagian : 1
10 minit

Tarian silang dilakukan apabila berjumpa tanwin (baris dua atas atau bawah yang senget/tidak selari dan simbol 99). Anda harus bersedia untuk menyebut huruf yang berikutnya.

8
Silang Bahagian : 2
10 minit

Video silang bahagian 2 ini akan menerangkan tentang cara bacaan apabila tanwin bertemu dengan Nun/Mim kosong.

9
Silang Bahagian : 3
10 minit

Video kesinambungan dari silang 1 & 2. Ustaz Zakaria akan menerangkan tentang tarian silang apabila berjumpa dengan huruf mim ( م ) kecil sebelum huruf ب

10
Tepuk
9 minit

Tarian tepuk berlaku jika salah satu daripada huruf qalqalah ( ب د ق ط ) bertanda sukun atau dimatikan ketika bacaan diwakafkan maka dibunyikan pantulan sahaja.

11
Virus
10 minit

Dikenali juga sebagai huruf lin, tarian virus ini dilakukan apabila berjumpa dengan huruf و dan ي yang bertanda mati (sukun). Cara tarian virus ialah jari telunjuk kanan membentuk huruf V.

12
Alif Wasal Bahagian : 1
9 minit

Jika terdapat ﺍ (Alif) ل (Lam), bacaannya terus baris atas, jika bukan ﺍ (Alif) ل (Lam) lihat huruf ketiga, jika huruf ketiga ini baris atas atau bawah,maka bacaannya ialah baris bawah. Jika baris hadapan maka bacaannya baris hadapan.

13
Alif Wasal Bahagian : 2
9 minit

Dalam topik bahagian 2 ini, Ustaz Zakaria akan menerangkan tentang alif wasal bertemu tanwin. Cara bacanya ialah dengan membuang satu baris pada baris dua (tanwin/huruf N) dan menambah huruf nun berbaris bawah.

14
Dimatikan dengan ketuk pipi
10 minit

Video kali ini akan membicarakan cara berhenti (waqaf) bacaan. Ketuk pipi dilakukan apabila di akhir ayat terdapat tanda mati (sukun). Bacaannya mestilah dengan membuang baris (huruf vokal) huruf terakhir tanpa mengabaikan sifat huruf tersebut.

15
Good Job
9 minit

Good job ialah matikan bacaan. Ia dilakukan apabila hendak berhenti ketika ada kalimah ا و ي yang kosong atau ا و ي kecil .

16
Depa dan Tepuk
8 minit

Depa & tepuk ini adalah cara untuk berhenti (waqaf) bacaan. Ia dilakukan jika di hujung bacaan terdapat salah satu daripada 5 huruf qalqalah (ب د ق ط )

17
Buka Pintu ketika berhenti
9 minit

Buka pintu (2 harakat) ketika berhenti (waqaf) bacaan perlu dilakukan apabila di akhir ayat terdapat huruf alif kosong atau alif kecil, sekiranya berbaris dua di atas maka dibuang satu baris menjadi satu sahaja dan tarian buka pintu juga dilakukan ketika waqaf pada hamzah tanwin berbaris atas.

18
Tepuk dan Tekan
9 minit

Tepuk & tekan dilakukan ketika hendak memberhentikan bacaan. Ia dilakukan apabila berhenti (waqaf) pada huruf qalqalah yang bertasydid ب ق yang mempunyai simbol syaddah.

19
Payung Terjun
9 minit

Payung terjun dilakukan apabila memberhentikan bacaan pada huruf و atau ي yang bertanda mati (sukun).

20
Goncang
10 minit

Video ini menerangkan tentang cara memberhentikan bacaan (waqaf) dengan menggunakan tarian gengam dan goncang. Pergerakan ini dilakukan apabila berjumpa dengan nun/min syaddah di akhir ayat. Bacaan ditekankan dan wajib didengungkan dalam tempoh 2 harakat.

21
Buang
9 minit

Pembelajaran kali ini adalah tentang cara berhenti (waqaf) bacaan al-Quran. Ustaz Zakaria akan menerangkan tentang tarian tajwid iaitu tarian buang. Tarian ini dilakukan untuk matikan huruf ta marbutah seperti huruf ha.

Huruf Ringkas

1
Huruf Muqattaah
12 minit

Dalam huruf Muqattaah ini Ustaz Zakaria akan menerangkan tentang bacaan huruf ringkas. Huruf Muqattaah adalah huruf ringkas yang terdapat di awal surah. Hanya Allah SWT sahaja yang tahu maksud huruf-huruf tersebut.Terdapat 3 cara bacaan iaitu 1 harakat, 2 harakat & 6 harakat.

Bonus

1
Surah An-Nas
9 minit
2
Surah Al-Baqarah
11 minit

Jadi orang pertama untuk berikan ulasan atau cadangan

Please, login to leave a review