Huruf Hijaiyah

Belajar huruf hijaiyah

Huruf Bersambung
30 minit
Percuma
Origami adalah latihan huruf konsonan/hijaiyah untuk menguji kecekapan & ingatan anda selepas belajar kesemua dari kursus 1 hingga 4.
Biasa
2 Kuliah
30 minit
Huruf Hijaiyah
60 minit
MYR90
Setiap huruf mempunyai pergerakan dan nyanyian untuk memudahkan anda mengingati tanpa perlu menghafal. Pergerakan akan mempercepat proses pembelajaran
Biasa
5 Kuliah
60 minit
Huruf Hijaiyah
60 minit
MYR80
Video ini menerangkan tentang pembelajaran huruf yang selalu pelajar sering keliru dalam pembacaan AlQuran iaitu huruf kepala tajam yang melibatkan...
Biasa
4 Kuliah
60 minit
Huruf Hijaiyah
30 minit
MYR75
Di dalam mana titik ini, Ustaz Zakaria akan menerangkan tentang komponan didalam Al-Quran tetapi lebih mengfokuskan pada huruf vokal. Huruf vokal d...
Biasa
3 Kuliah
30 minit