Huruf Hijaiyah

Belajar huruf hijaiyah

Huruf Bersambung
30 minit
Percuma
Origami adalah latihan huruf konsonan/hijaiyah untuk menguji kecekapan & ingatan anda selepas belajar kesemua dari kursus 1 hingga 4.
Biasa
30 minit
Huruf Hijaiyah
60 minit
MYR90
Setiap huruf mempunyai pergerakan dan nyanyian untuk memudahkan anda mengingati tanpa perlu menghafal. Pergerakan akan mempercepat proses pembelajaran
Biasa
60 minit
Huruf Hijaiyah
60 minit
MYR80
Video ini menerangkan tentang pembelajaran huruf yang selalu pelajar sering keliru dalam pembacaan AlQuran iaitu huruf kepala tajam yang melibatkan...
Biasa
60 minit
Huruf Hijaiyah
30 minit
MYR75
Di dalam mana titik ini, Ustaz Zakaria akan menerangkan tentang komponan didalam Al-Quran tetapi lebih mengfokuskan pada huruf vokal. Huruf vokal d...
Biasa
30 minit